(1)
Abd Raub, S.; Mansor, M.; Ishak, R. Kesahan Kandungan Instrumen Pengukuran Pengurusan Pengetahuan Organisasi Pembelajaran Menggunakan Kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR). JPB 2023, 16, 59-70.