(1)
Abdul Rashid, F. Learning Challenges in Malay Subject Among Non- Bumiputera at Sarawak: Cabaran Belajar Subjek Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Bukan Bumiputera Di Sarawak. JPB 2022, 15, 13-22.