(1)
Kaliappan , M. D.; Abdul Jalil, N. Pengaruh Faktor Dalaman Dan Luaran Terhadap Pencapaian Mata Pelajaran Ekonomi Bagi Murid-Murid Sekolah Menengah Luar Bandar Negeri Perak, Malaysia. JPB 2023, 16, 83-92.