(1)
Mohd Tajuddin, N.; Shaffeei, K. Kesediaan Guru Pendidikan Khas Dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya. JPB 2023, 16, 1-14.