(1)
Mohd Jamil, M. R.; Idris, N.; Razalli, A. R.; Othman, M. S.; Mohd Hanapi, M. H.; Md Zalli, M. M.; Nik Rakemi, N. M. H. Kesejahteraan Emosi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas: Pasca COVID-19. JPB 2023, 16, 16-26.