(1)
Muhamad Pilus, S.; Abdul Wahab, N.; Mohamed Hashim, A. T.; Mohd Zabit, M. N. Pendidikan Multibudaya Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Negeri Sembilan. JPB 2023, 16, 42-58.