(1)
Samiran, N. Z.; Shaffeei, K.; Razalli, A. R. Kesediaan Guru Dalam Pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia Di Program Pendidikan Khas Integrasi Bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas. JPB 2024, 17, 30-36.