Abd Raub, S., Mansor, M., & Ishak, R. (2023). Kesahan kandungan instrumen pengukuran pengurusan pengetahuan organisasi pembelajaran menggunakan kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR). Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16(2), 59–70. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.7.2023