Kaliappan , M. D., & Abdul Jalil, N. (2023). Pengaruh faktor dalaman dan luaran terhadap pencapaian Mata Pelajaran Ekonomi bagi murid-murid Sekolah Menengah Luar Bandar negeri Perak, Malaysia. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16(2), 83–92. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.9.2023