Mohd Tajuddin, N., & Shaffeei, K. (2023). Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, 1–14. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.1.2023