Mohd Jamil, M. R., Idris, N., Razalli, A. R., Othman, M. S., Mohd Hanapi, M. H., Md Zalli, M. M., & Nik Rakemi, N. M. H. (2023). Kesejahteraan Emosi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas: Pasca COVID-19. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16(2), 16–26. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.4.2023