Muhamad Pilus, S., Abdul Wahab, N., Mohamed Hashim, A. T., & Mohd Zabit, M. N. (2023). Pendidikan Multibudaya dalam kalangan guru sekolah rendah di Negeri Sembilan. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16(2), 42–58. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.6.2023