Samiran, N. Z., Shaffeei, K., & Razalli, A. R. (2024). Kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di program Pendidikan Khas Integrasi bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 17(1), 30–36. https://doi.org/10.37134/bitara.vol17.1.3.2024