MOHD TAJUDDIN, N.; SHAFFEEI, K. Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya . Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, [S. l.], v. 16, p. 1–14, 2023. DOI: 10.37134/bitara.vol16.sp.1.2023. Disponível em: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7958. Acesso em: 18 jun. 2024.