Musa, Rowen Tingang, Nor Suriya Abd Karim, Nur Hamiza Adenan, Rawdah Adawiyah Tarmizi, Noor Wahida Md Junus, and Vicky Ezekiel Anak Kelong. 2021. “Tahap Kesediaan Guru Pelatih Matematik UPSI Dalam Melaksanakan PAK21”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 14 (April), 82-91. https://doi.org/10.37134/bitara.vol14.sp.9.2021.