Abd Raub, Shahrulazman, Mahaliza Mansor, and Rosnah Ishak. 2023. “Kesahan Kandungan Instrumen Pengukuran Pengurusan Pengetahuan Organisasi Pembelajaran Menggunakan Kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR)”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (2):59-70. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.7.2023.