Abdul Rashid, Faizah. 2022. “Learning Challenges in Malay Subject Among Non- Bumiputera at Sarawak: Cabaran Belajar Subjek Bahasa Melayu Dalam Kalangan Pelajar Bukan Bumiputera Di Sarawak”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 15 (2):13-22. https://doi.org/10.37134/bitara.vol15.2.2.2022.