Kaliappan , Malini Deepa, and Norasibah Abdul Jalil. 2023. “Pengaruh Faktor Dalaman Dan Luaran Terhadap Pencapaian Mata Pelajaran Ekonomi Bagi Murid-Murid Sekolah Menengah Luar Bandar Negeri Perak, Malaysia”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (2):83-92. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.9.2023.