Mohd Tajuddin, Norizan, and Kama Shaffeei. 2023. “Kesediaan Guru Pendidikan Khas Dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (May):1-14. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.sp.1.2023.