Ruslan, Siti Fatimah Nazlia, and Wan Mohd Nuzul Hakimi Wan Salleh. 2023. “Kajian Pembangunan Dan Persepsi Guru Pelatih Terhadap Penggunaan Chemibonds Card Bagi Subtopik Ikatan Ion Dan Kovalen Tingkatan 4”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (2):11-15. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.3.2023.