Mohd Jamil, Mohd Ridhuan, Nadzimah Idris, Abdul Rahim Razalli, Mohd Syaubari Othman, Mazarul Hassan Mohd Hanapi, Mohd Muslim Md Zalli, and Nik Muhammad Hanis Nik Rakemi. 2023. “Kesejahteraan Emosi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas: Pasca COVID-19”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (2):16-26. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.4.2023.