Muhamad Pilus, Suzana, Norwaliza Abdul Wahab, Abdul Talib Mohamed Hashim, and Mohd Nazir Mohd Zabit. 2023. “Pendidikan Multibudaya Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Negeri Sembilan”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (2):42-58. https://doi.org/10.37134/bitara.vol16.2.6.2023.