Abdul Rashid, F. (2022) “Learning Challenges in Malay Subject Among Non- Bumiputera at Sarawak: Cabaran Belajar Subjek Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Bukan Bumiputera di Sarawak”, Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 15(2), pp. 13–22. doi: 10.37134/bitara.vol15.2.2.2022.