Mohd Tajuddin, N. and Shaffeei, K. (2023) “Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya ”, Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, 16, pp. 1–14. doi: 10.37134/bitara.vol16.sp.1.2023.