[1]
S. Abd Raub, M. Mansor, and R. Ishak, “Kesahan kandungan instrumen pengukuran pengurusan pengetahuan organisasi pembelajaran menggunakan kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR)”, JPB, vol. 16, no. 2, pp. 59–70, Dec. 2023.