[1]
F. Abdul Rashid, “Learning Challenges in Malay Subject Among Non- Bumiputera at Sarawak: Cabaran Belajar Subjek Bahasa Melayu dalam Kalangan Pelajar Bukan Bumiputera di Sarawak”, JPB, vol. 15, no. 2, pp. 13–22, Dec. 2022.