[1]
N. Mohd Tajuddin and K. Shaffeei, “Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya ”, JPB, vol. 16, pp. 1–14, May 2023.