[1]
N. Z. Samiran, K. Shaffeei, and A. R. Razalli, “Kesediaan guru dalam pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia di program Pendidikan Khas Integrasi bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas ”, JPB, vol. 17, no. 1, pp. 30–36, Apr. 2024.