Husin, N. A. N., and A. H. Dawi. “School’s Role in the Formation of Interracial Unity Among Students: Peranan Sekolah Dalam Pembentukan Perpaduan Antara Kaum Dalam Kalangan Pelajar”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 12, no. 1, Oct. 2019, pp. 18-28, doi:10.37134/bitara.vol12.3.2019.