Abd Raub, S., M. Mansor, and R. Ishak. “Kesahan Kandungan Instrumen Pengukuran Pengurusan Pengetahuan Organisasi Pembelajaran Menggunakan Kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR)”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 16, no. 2, Dec. 2023, pp. 59-70, doi:10.37134/bitara.vol16.2.7.2023.