Mohd Tajuddin, N., and K. Shaffeei. “Kesediaan Guru Pendidikan Khas Dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 16, May 2023, pp. 1-14, doi:10.37134/bitara.vol16.sp.1.2023.