Mohd Jamil, M. R., N. Idris, A. R. Razalli, M. S. Othman, M. H. Mohd Hanapi, M. M. Md Zalli, and N. M. H. Nik Rakemi. “Kesejahteraan Emosi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas: Pasca COVID-19”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 16, no. 2, Dec. 2023, pp. 16-26, doi:10.37134/bitara.vol16.2.4.2023.