Muhamad Pilus, S., N. Abdul Wahab, A. T. Mohamed Hashim, and M. N. Mohd Zabit. “Pendidikan Multibudaya Dalam Kalangan Guru Sekolah Rendah Di Negeri Sembilan”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI, vol. 16, no. 2, Dec. 2023, pp. 42-58, doi:10.37134/bitara.vol16.2.6.2023.