Abd Raub, Shahrulazman, Mahaliza Mansor, and Rosnah Ishak. “Kesahan Kandungan Instrumen Pengukuran Pengurusan Pengetahuan Organisasi Pembelajaran Menggunakan Kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR)”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16, no. 2 (December 27, 2023): 59–70. Accessed April 24, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7313.