Mohd Tajuddin, Norizan, and Kama Shaffeei. “Kesediaan Guru Pendidikan Khas Dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 16 (May 25, 2023): 1–14. Accessed June 18, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7958.