Samiran, Nor Zulia, Kama Shaffeei, and Abdul Rahim Razalli. “Kesediaan Guru Dalam Pelaksanaan Sijil Kemahiran Malaysia Di Program Pendidikan Khas Integrasi Bagi Murid Berkeperluan Pendidikan Khas”. Jurnal Pendidikan Bitara UPSI 17, no. 1 (April 18, 2024): 30–36. Accessed July 17, 2024. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/9512.