1.
Abd Raub S, Mansor M, Ishak R. Kesahan kandungan instrumen pengukuran pengurusan pengetahuan organisasi pembelajaran menggunakan kaedah Nisbah Kesahan Kandungan (CVR). JPB [Internet]. 2023 Dec. 27 [cited 2024 Apr. 24];16(2):59-70. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7313