1.
Mohd Tajuddin N, Shaffeei K. Kesediaan Guru Pendidikan Khas dalam Pelaksanaan Program Transisi Kerjaya . JPB [Internet]. 2023 May 25 [cited 2024 Jun. 24];16:1-14. Available from: https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPB/article/view/7958