[1]
Ramli, H., Said, T.S., Aik, H.C.H., Esham, M.F., Jamaldin, S.S., Anuar, R. and Mohd Nor, M. 2023. Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah binti Abu Kassim. Jurnal Peradaban Melayu. 18, 1 (Jun. 2023), 1–11. DOI:https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.1.2023.