(1)
Ismail, S. D.; Wahid, A. Tahap Kebolehan Pelajar Mendefinisikan Patriotisme Melalui Pengajaran Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa. JPM 2020, 15, 59-68.