(1)
Hamzah, N.; Abdullah, H. Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid. JPM 2021, 16, 22-33.