(1)
Abdul Rahman, A. S.; Nasrifan, M. N. Pewarisan Budaya Melalui Aktiviti Kokurikulum Di Sekolah: Ensembel Muzik Tumbuk Kalang Negeri Sembilan: Cultural Inheritance through Co-Curricular Activities at School: Tumbuk Kalang Music Ensemble Negeri Sembilan. JPM 2023, 18, 33-47.