(1)
Ramli, H.; Said, T. S.; Aik, H. C. H.; Esham, M. F.; Jamaldin, S. S.; Anuar, R.; Mohd Nor, M. Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah Binti Abu Kassim. JPM 2023, 18, 1-11.