Ramli, F. N. A., & Wahid, A. (2019). Pengurusan identiti bangsa dalam trilogi karya Hamka: Suatu pengenalan. Jurnal Peradaban Melayu, 14, 35-48. Retrieved from https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/2496