Ismail, S. D., & Wahid, A. (2020). Tahap Kebolehan Pelajar Mendefinisikan Patriotisme Melalui Pengajaran Novel Leftenan Adnan Wira Bangsa. Jurnal Peradaban Melayu, 15, 59-68. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol15.6.2020