Cheang, Sim Chee. 2005. “Persepsi Cina-Peranakan Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua Terhadap Tradisi Java: Suatu Perayaan Identiti Hybrid Dalam Novel Thio Tjin Boen Bertajuk Cerita Nyai Soemirah Dan Anak Sapa? Djawa?”. Jurnal Peradaban Melayu 3 (November):27-35. https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/JPM/article/view/3376.