Hamzah, Norliza, and Hidayat Abdullah. 2021. “Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid”. Jurnal Peradaban Melayu 16 (1):22-33. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol16.1.3.2021.