Ramli, H., Said, T. S., Aik, H. C. H., Esham, M. F., Jamaldin, S. S., Anuar, R. and Mohd Nor, M. (2023) “Kearifan Lokal Menerusi Legasi Generasi Tokoh Seni Kraf Tekat Perak: Kajian Kes Terhadap Karya-Karya Marziah binti Abu Kassim”, Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), pp. 1–11. doi: 10.37134/peradaban.vol18.1.1.2023.