[1]
N. Hamzah and H. Abdullah, “Pendidikan Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukkan Keperibadian Murid”, JPM, vol. 16, no. 1, pp. 22–33, Jun. 2021.