Lukmanulhakim, N. N. “Kaedah Pembentukan Identiti Nasional Dalam Universiti Awam Di Malaysia”. Jurnal Peradaban Melayu, Vol. 15, Oct. 2020, pp. 1-9, doi:10.37134/peradaban.vol15.1.2020.